Buiten spelen, ontmoeten en bewegen, van 0 tot 100 jaar

Goede plekken om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten zijn belangrijk – voor alle kinderen én hun ouders, grootouders en andere buurtbewoners.

De gemeente Deventer wil dat er in alle wijken en dorpen genoeg speelruimte is die uitnodigt om samen te bewegen en te spelen. Het nieuwe Speelbeleidsplan beschrijft hoe de gemeente dat de komende jaren wil bereiken.

Wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving): “Speelplekken zijn van grote waarde. Buitenspelen helpt kinderen in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn speelplekken belangrijke ontmoetingsplekken in het groen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders en andere buurtbewoners.”

Goede verdeling en afwisseling
Het speelbeleidsplan gaat uit van een goede verdeling van speelplekken over de hele gemeente. Daarnaast is afwisseling tussen de speelplekken onderling belangrijk. Die zorgt ervoor dat kinderen van de ene naar de andere speelplek gaan, waar ze weer andere kinderen leren kennen. Naast speeltuintjes met traditionele speeltoestellen zijn er daarom ook speeltuinen met natuurlijke speelonderdelen, zoals boomstammen en klimbomen, en plekken waar volwassenen en ouderen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

Toegankelijk voor kinderen en volwassenen met een beperking
Ook kinderen en volwassenen met een beperking moeten terecht kunnen op de speelplekken. Bij de grotere speelplekken is het streven dat kinderen met een beperking op ten minste de helft van de toestellen kunnen spelen. Verder let de gemeente bij de aanleg van paden op de toegankelijkheid.

Klimaatbestendig en duurzaam
Bij aanleg en onderhoud van speelplekken wil de gemeente dat ze klimaatbestendig en duurzaam zijn. Dus meer natuurlijke materialen, voldoende bomen, gras en struiken. En dat is ook weer goed voor de biodiversiteit.

In gesprek met bewoners, speeltuinverenigingen, scholen, sportverenigingen
Voor het speelbeleidsplan heeft de gemeente gesproken met onder meer jongeren, kinderen, opbouwwerkers en jongerenwerkers. Bij de uitvoering ervan, die meerdere jaren in beslag gaat nemen, gaat de gemeente steeds in overleg met de buurt en andere betrokken partijen.

40 speelplekken overgenomen van Stichting Tevreden
De gemeente neemt 40 speelplekken van de Stichting Tevreden over. In 2016 dreigden door bezuinigingen 88 speelplekken verloren te gaan. De gemeente sprak toen met de Stichting Tevreden af dat die de plekken zou overnemen. Een deel ervan werd omgevormd tot openbaar groen, en de Stichting ging de overige speelplekken beheren en onderhouden. De stichting draagt deze plekken nu weer over aan de gemeente. De plekken worden meegenomen in het speelbeleidsplan.

Extra geld nodig
Het college van burgemeester en wethouders heeft het speelbeleidsplan aangeboden aan de gemeenteraad, die (waarschijnlijk) in december over het plan besluit. Om alle ambities uit het speelbeleidsplan uit te kunnen voeren, is extra geld nodig. Het college komt in het voorjaar van 2024 met een voorstel daarvoor.

Top