DEVOBO’s Wekelijkse FAQ’s op sociale media!

In een wereld waarin onze natuurlijke omgeving steeds belangrijker wordt, speelt boomverzorging een cruciale rol. Maar al te vaak wordt dit aspect over het hoofd gezien, met potentieel gevaarlijke situaties tot gevolg. Ron ten Voorde, eigenaar van DEVOBO Forest Service BV, deelt zijn inzichten over het belang van boomverzorging en hoe zijn bedrijf de community via sociale media betrekt bij het proces.

Het Belang van Boomverzorging

“Boomverzorging gaat verder dan alleen het esthetische aspect,” legt Ron uit. “Het is een noodzakelijke praktijk om niet alleen de gezondheid van bomen te behouden, maar ook om de veiligheid van mensen en dieren te waarborgen.” Hij benadrukt het gevaar van verwaarloosde bomen, die niet alleen een risico vormen voor de eigenaar, maar ook voor omwonenden en passerende dieren.

Sinds 1982 heeft DEVOBO zich toegelegd op boomverzorging, met een focus op zorgvuldigheid en ecologische verantwoordelijkheid. “Onze aanpak omvat het hele plaatje,” zegt Ron. “We kijken naar de omgeving van de bomen en streven naar een uitvoeringsplan dat niet alleen effectief is, maar ook duurzaam.”

Het Engagement op Sociale Media

Wat DEVOBO onderscheidt, is hun actieve betrokkenheid bij de gemeenschap, vooral via sociale media. “We hebben gemerkt dat veel mensen vragen hebben over boomverzorging, maar niet altijd de middelen hebben om die vragen te stellen,” zegt Ron. “Daarom hebben we besloten om elke week veelgestelde vragen te beantwoorden op platforms zoals Facebook en Instagram.”

Dit initiatief heeft niet alleen geholpen om de kennis over boomverzorging te vergroten, maar het heeft ook een gevoel van gemeenschap gecreëerd rondom het onderwerp. “Mensen voelen zich meer betrokken bij hun natuurlijke omgeving als ze begrijpen hoe ze ervoor kunnen zorgen,” merkt Ron op.

Toekomstperspectief

Voor DEVOBO is dit slechts het begin. Ron en zijn team zijn van plan om hun betrokkenheid op sociale media verder uit te breiden en meer educatieve inhoud te delen. “Ons doel is om mensen te inspireren om actief te worden in het behoud van hun natuurlijke omgeving,” zegt hij. “En sociale media zijn een krachtig middel om dat te bereiken.”

In een wereld waarin onze verbondenheid met de natuur steeds belangrijker wordt, speelt DEVOBO een cruciale rol. Door hun expertise te delen en de gemeenschap te betrekken, laten ze zien hoe boomverzorging niet alleen de gezondheid van bomen bevordert, maar ook onze eigen veiligheid en het welzijn van de omgeving waarin we leven.

Website: https://www.devobo.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551647984187
Instagram: https://www.instagram.com/devobo82/

Top