Veilig IJsselland in het teken van uitbuiting en mensenhandel

De week van 9 tot en met 13 oktober 2023 stond in het teken van bewustwording en actie tegen uitbuiting en mensenhandel in de regio IJsselland tijdens de ‘Themaweek Veilig IJsselland’.

In deze periode bundelden 11 gemeenten in de regio IJsselland hun krachten om de aandacht te vestigen op de schrijnende kwesties van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. De campagne had tot doel de samenleving bewust te maken van deze problemen en de slachtoffers ervan.

Het belang van deze gezamenlijke aanpak lag in het feit dat uitbuiting en mensenhandel zich overal kunnen voordoen, zelfs in de regio IJsselland. Vaak merken slachtoffers zelf niet hoe ze uitgebuit worden, en daarom is het cruciaal dat gemeenten samenwerken om deze situaties aan te pakken. Burgers en professionals werden aangemoedigd om alert te zijn op mogelijke signalen, zodat verdachte situaties gemeld konden worden bij de juiste instanties.

Ron König, de burgemeester van Deventer en portefeuillehouder voor mensenhandel, benadrukte: “Uitbuiting en mensenhandel vinden helaas vaker plaats dan de meeste mensen beseffen, en het gebeurt dichterbij dan we denken. Daarom is het van groot belang om hier aandacht voor te vragen en nog belangrijker om deze misstanden te stoppen. Of het nu gaat om seksuele uitbuiting van jongeren via sociale media, arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten, of criminele uitbuiting in steden, dorpen of op het platteland. Samen bepalen we hoe veilig we onze regio IJsselland willen maken om in te wonen, leven en werken.”

Om bewustwording te creëren, verspreidde de regio de boodschap: “Je ziet het pas, als je weet waar je op moet letten.” Hiermee wilde men inwoners en professionals aansporen om alert te zijn op de signalen van uitbuiting en om te weten waar ze deze signalen konden melden. De gemeenten voerden campagnes op sociale media en organiseerden diverse activiteiten voor professionals, zoals lunchlezingen over mensenhandel en het herkennen van signalen, trainingen voor toezichthouders door Fairwork, en een netwerkbijeenkomst op 12 oktober waar professionals en bestuurders kennis en ervaringen deelden.

De ‘Themaweek Veilig IJsselland’ was het resultaat van een samenwerking tussen RIEC Oost Nederland, Zorg- en veiligheidshuis IJsselland, Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV), de themaweek zelf en de 11 regiogemeenten, waaronder Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op X (voorheen Twitter), Facebook en Instagram.

Top